کادر پزشکی تیم بزرگسالانپزشك: مجيد علاوي طوسي


فيزيوتراپ: علي اعظم معادي


ماساژور: نادر رضايي


ماساژور: سعيد عليزايي


ماساژور: فرهاد آقايي